(0)
450.- พระนางพญา ค่ายอดิศร ปี 2514 พระดีเเห่งยุค เกจิมากมาย ร่วมปลุกเสก หลวงพ่อมุ่ย ,หลวงพ่อพรหม ,หลวงปู่โต๊ ะ ฯลฯ พระสวย เนื้อจัด คลาสสิคมาก โค้ดชัด ๆ __A1


รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่อง450.- พระนางพญา ค่ายอดิศร ปี 2514 พระดีเเห่งยุค เกจิมากมาย ร่วมปลุกเสก หลวงพ่อมุ่ย ,หลวงพ่อพรหม ,หลวงปู่โต๊ ะ ฯลฯ พระสวย เนื้อจัด คลาสสิคมาก โค้ดชัด ๆ __A1
รายละเอียดพระดี พิธีใหญ่ ของจังหวัดสระบุรี พุทธาภิเษก ณ ค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า เมื่อ 16 ม.ค.2514 ตรงกับ วันเสาร์ แรม 5 ค่ำ เดือน ยี่ ปี จอ (พิธีเดียวกันกับพระกริ่งตากสินและพระชัยวัฒน์ตากสิน) โดยมี สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานแห่งสงฆ์ พลตรี เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
รายนามสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ในพิธี ดังนี้


สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯ ประธานจุดเทียนชัย
พระเทพวิมลโมลี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี
พระราชโมลี วัดพระเชตุพนฯ
พระครูญาณมุนี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี
พระครูมงคลวิจารย์ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี
พระครูสิทธิพิมล วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี
พระครูสมโพธิวรกิจ วัดศรีบุรีรัตนาราม สระบุรี
พระครูวรเขตพิศาล วัดวิหารแดง
พระครูวิมลสมณวัตต์ วัดสูง
พระครูสรกิจพิมล วัดมงคลทีปาราม
พระเกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมื่อไทยนั่งเจริญภาวนาปลุกเสกในพิธี ดังนี้


1.พระราชปัญญาโสภณ หลวงพ่อสุข วัดราชนัดดาราม
2.พระราชมุนี หลวงพ่อโฮม วัดประทุมวนาราม
3.พระรักขิตวันมุนี หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์
4.พระวิบูลเมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์
5.พระโพธิวรคุณ หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิต
6.พระครูสุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง
7.พระครูพิริยะกิตติ หลวงพ่อโต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
8.พระครูศรีพรหมโสภิต หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
9.พระครูประภาสธรรมคุณ หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ
10.พระครูประสาทวิทยาคม หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ
11.พระครูพิพิธวิหารการ หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
12.พระครูประสาทวรคุณ หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์
13.พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
14.พระครูพินิจสมาจารย์ หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม
15.พระครูปัญญาโชติวัฒน์ หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ
16.พระครูพิทักษ์วิหารกิจ หลวงพ่อสา วัดราชนัดดาราม
17.พระครูนนทกิจวิมล หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ
18.พระครูอุดมไวทวรคุณ หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน
19.พระครูรัตนสารวิสุทธิ์ หลวงพ่อเชื่อม วัดแก่นเหล็ก
20.พระครูศรีปริยัติยานุรักษ์ หลวงพ่อไฝ วัดพันอัน
21.พระครูประภาสธรรมาภรณ์ หลวงพ่อลำยอง วัดสุนทรประดิษฐ์
22.พระครูสาธุกิจวิมล หลวงพ่อเล็ก วัดหนองดินแดง
23.พระครูจันทรโสภณ หลวงพ่อนาก วัดทัศนารุณสุนทริการาม
24.พระครูญาณวิษฏิ หลวงพ่อทรงชัย วัดพุทธมงคลนิมิต
25.พระครูอุดมบุญญกิจ หลวงพ่อบุญ วัดน้ำใส ลับแล
26.พระครูโอภาสธรรมคุณ หลวงพ่อพร วัดบ้านคอหวาง
27.พระครูสุวรรณประภาส วัดธาตุสว่าง
28.พระครูพิพัฒน์นวกรณ์ หลวงพ่อจรูญ วัดตึก
29.พระครูอาทรสิกขการ หลวงพ่อโต๊ะ วัดสระเกษ
30.พระครูภาวนานุโยค หลวงพ่อหอม วัดซากหมาก
31.หลวงพ่อเชน วัดสิงห์
32.หลวงพ่อผาง จิตตศุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต
33.หลวงพ่อศรีทัศวิปัสโน วัดธาตุบ้านแก้งสามหมื่น
34.หลวงพ่อชื่น วัดคุ้ง
35.หลวงพ่อเปี่ยม วัดเทพธิดาราม
36.หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง
37.หลวงพ่อเชย วัดแสมดำ
38.พระครูพิพัฒน์ศิริธร หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน
39.หลวงพ่อนำ ชินวโร วัดดอนศาลา
40.หลวงพ่อหมุน ยสโร วัดเขาแดง
41.หลวงพ่อแดง วัดบางเกาะเทพย์กษัตริย์
42.พระอาจารย์บุญเลิศ วัดเทพธิดารามวรวิหาร
43.พระอาจารย์สมวงษ์ วัดวังแดงเหนือ
44.หลวงพ่อคำมี วัดปากช่อง
45.หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
46.หลวงพ่อปี้ วัดบ้านด่านลานหอย
47.หลวงพ่อบาวัง วัดบ้านเด่นกระต่าย
48.พระครูนันทิยคุณ หลวงพ่อบาตัน วัดเชียงทอง
49.หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง
50.หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง
51.พระอาจารย์เกษม เขมะโก สถานไตรรัตน์
52.พระอาจารย์ชุบ ทินนะโก วัดเกาะวารุการาม
53.หลวงพ่อคูณ วัดสระแก้ว
54.พระครูนิเทศธรรมยาน หลวงพ่อพุ่ม วัดเนินหอม
55.พระครูศิริธรรมสาร หลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ
56.พระครูอนุวัตรสมณคุณ หลวงพ่อสิมมา วัดบ้านหมอ
57.พระครูกสิณสังวร หลวงพ่อปาน วัดโบสถ์
58.พระครูอัตถจริยานุกูล หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
59.พระครูสรกิจพิจารย์ หลวงพ่อผัน วัดราษฎร์เจริญ
60.พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร์ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดแก่งคอย
61.พระครูวิบูลสมาธิวัตร หลวงพ่อรัตน์ วัดเขาพระ
62.พระครูวิธานสรคุณ หลวงพ่ออินทร์ วัดไก่เส่า
63.พระครูชินธรรมประกาศ หลวงพ่อถิร วัดหนองสรวง
64.พระครูศีลโสภิต หลวงพ่อแถม วัดทองพุ่มพวง
65.พระครูสังวรวุฒิคุณ หลวงพ่อออน วัดศาลาแดง
66.หลวงพ่อย้อย ปุญญมี วัดอัมพวัน
67.พระครูอุดมสารคุณ หลวงพ่อคร้าม วัดกุ่มหัก
68.พระมหาทองย้อย วัดศรีบุรีรัตนาราม
69.หลวงพ่ออำพล วัดหนองคณฑี
70.หลวงพ่อวัน วัดถ้ำยอ
71.หลวงพ่อแอ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
72.หลวงพ่อมงคล วัดบ้านโคก
73.พระอาจารย์เปรม วัดบำรุงธรรม
74.หลวงพ่อบุศร์ วัดหน้าพระลาน
75.พระครูปิยะธรรมโสภิต หลวงพ่อคำ วัดบำรุงธรรม
76.หลวงพ่ออวน วัดหนองพลับ
77.พระอาจารย์สุนทร วัดหนองสะเดา

รับประกันตามกฏ g-pra
ราคาเปิดประมูล400 บาท
ราคาปัจจุบัน450 บาท (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลส. - 19 ก.ย. 2563 - 22:44:36 น.
วันปิดประมูลจ. - 21 ก.ย. 2563 - 22:52:26 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลnooing (25382) 


(0)
 
ราคาปัจจุบัน :     450 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     50 บาท

!!! ปิดประมูลแล้ว !!!

ผู้ชนะประมูล    พระดีพระเครื่อง (628)

 

Copyright ©G-PRA.COM