ต้าฟู่บอย
รับประกันพระแท้ ๑๐๐% ตามกฎมาตราฐานสากล
โทรศัพท์ : 081-3039738 โทรสาร : 033025331 อีเมล : tafu-boy@hotmail.com