ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้ง * ส่ง * EMS ประจำเดือนมกราคม 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้ง การส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS กลับคืนสมาชิก ประจำเดือนมกราคม 2563 ดังรายการต่อไปนี้

(การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไป

โดยคุณ ส่วนงานEMS [ศ. 03 ม.ค. 2563 - 16:07 น.]โดยคุณ ส่วนงานEMS [ส. 25 ม.ค. 2563 - 15:22 น.] #71164 (20/20)

แจ้งส่งพัสดุประจำวันที่ 25 มกราคม 2563(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์วันที่ 27 มกราคม 2563)

รายชื่อในการจัดส่งพระในรายการประมูล มีดังนี้

1.นรินทร์ จี้.....................EF637127788TH
2.คมพิสิฐ ศรี.....................EF637127791TH
3.ชุมพล วัชระ.....................EF637127805TH
4.ศักดิ์ดา โรจน์.....................EF637127814TH
5.ประภาษ มา.....................EF637127828TH
6.สมศักดิ์ ประ.....................EF637127831TH
7.พูนสุข นัท.....................EF637157845TH
8.กฤษณ์ เพ็ชร.....................EF637127859TH
9.นรเสฎฐ์ ผลิ.....................EF637127862TH
10.ชนภัทร ทบ.....................EF637127876TH
11.นิรุติ ทิพย์.....................EF637127880TH
12.สมภพ สุด.....................EF637127893TH
13.ภวัต ธรรม.....................EF637127902TH
14.อัณศยา พร.....................EF637127916TH
15.ธีระวุฒิ ฟั.....................EF637127920TH
16.โอภาส จันท์.....................EF637127933TH
17.ธนาคม ศิริ.....................EF637127497TH
18.ชุติเดช ศุภ.....................EF637127955TH
19.ภสวรรณ์ เดช.....................EF637127964TH
20.กัมโพช ตรา.....................EF637127978TH
21.พรชัย อรุณ.....................EF637127981TH
22.พรสกุล ธี...............